Gdzie wyrzucić baterie? Segregacja i recykling ogniw elektrycznych!

Czy wiesz, gdzie wyrzucić baterie? Zużyte ogniwa elektryczne muszą być poddane segregacji. Znajdują się w nich niebezpieczne substancje. Jeżeli dostaną się one do środowiska, to mogą wyrządzić środowisku naturalnemu dużą krzywdę. Dowiedz się więcej o tym, gdzie należy wyrzucać zużyte baterie!
Ida Grabska
gdzie wyrzucić baterie

Segregacja odpadów to bardzo istotny element ochrony środowiska. Dzięki niej ograniczona jest ilość odpadów, które trafiają na składowiska. Jeżeli śmieci są odpowiednio segregowane, to część z nich trafi do recyklingu, a to sprawi, że mniejsze będzie zużycie surowców naturalnych. Zużyte baterie mogą być bardzo niebezpieczne dla środowiska, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób je utylizować. Gdzie wyrzucić baterie? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

Dlaczego zużyte baterie są niebezpieczne?

Zanim dowiesz się, gdzie wyrzucić baterie, warto wiedzieć, dlaczego są one niebezpieczne. Do ich produkcji wykorzystywane są metale ciężkie:

 • rtęć;
 • kadm;
 • cynk;
 • ołów;
 • nikiel.

Jeżeli te substancje przedostaną się do gleby, to doprowadzą one do jej skażenia. Ludzie mogą być przez to narażeni na różnego rodzaju schorzenia. Zniszczą one również środowisko naturalne. Baterie można wykorzystać ponownie, dlatego ważna jest ich odpowiednia utylizacja! W tonie zużytych baterii może być nawet około 3 kilogramów rtęci i pół kilograma kadmu, a zwykła bateria guzikowa może doprowadzić do skażenia 1 metra sześciennego gleby.

Gdzie wyrzucać zużyte baterie?

Baterie należy koniecznie wrzucać do odpowiednich pojemników. Wyrzucanie baterii do kosza na śmieci jest surowo wzbronione. Należy je zbierać, a później oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dzięki temu można je później poddać procesowi recyklingu. Zużyte baterie pod żadnym względem nie powinny mieć kontaktu ze środowiskiem. Do produkcji baterii używa się metali ciężkich, które mogą wywołać naprawdę duże szkody. Każdego roku produkuje się i zużywa ogromne ilości baterii, dlatego ich odpowiednia utylizacja jest taka ważna. Z drugiej strony metale ciężkie mają bardzo dużą wartość i znacznie zmniejszają cenę produkcji kolejnych ogniw elektrycznych.

Osoby fizyczne powinny oddawać baterie do:

 • punktów selektywnej zbiórki odpadów;
 • specjalnie oznaczonych pojemników, które bardzo często znajdują się w szkołach oraz urzędach miejskich;
 • marketów, w których baterie są sprzedawane.

Pamiętaj, że punkty selektywnej zbiórki odpadów są w praktycznie każdej miejscowości. Dokonuje się w nich między innymi selekcji akumulatorów i baterii, co pozwala na odpowiednią utylizację oraz recykling. Jeżeli w twojej okolicy nie znajduje się taki punkt, to powinieneś poszukać specjalnie oznaczonych pojemników. Bardzo często znajdują się one w szkołach, marketach elektronicznych oraz urzędach. Dotyczy to też małych baterii guzikowych.

Zużyte baterie w świetle prawa

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach dzielone są one na:

 • przemysłowe;
 • przenośne;
 • samochodowe.

W myśl ustawy baterie przemysłowe oraz samochodowe producent jest zobligowany do odbioru zużytego produktu od końcowego użytkownika w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby. Jeżeli chodzi o baterie przenośne, czyli między innymi baterie jednorazowe, to przekazane muszą być one do miejsca zajmującego się selektywną zbiórką odpadów. Sama ustawa powstała, aby zwiększyć liczbę baterii, które poddawane są recyklingowi. Mówi ona też, by nie umieszczać zużytych ogniw elektrycznych w pojemnikach z innymi odpadami. Należy też umieszczać akumulatory oraz baterie osobno. Dlaczego baterii nie można wyrzucać razem z innymi śmieciami? Jeżeli baterie się rozleją, to wejdą w kontakt z odpadami i może dojść do skażenia środowiska.

Gdzie wyrzucić zużyte akumulatory?

Urządzenia służące do gromadzenia energii, które mają możliwość wielokrotnego ładowania, wykorzystywane są najczęściej w motoryzacji. Chociaż mogą one działać efektywnie przez długi czas, to prędzej czy później dojdzie do ich zużycia. Nie mogą być one wyrzucone do razem ze zwykłymi odpadami, ponieważ zagrażają środowisku naturalnemu. Akumulatory muszą zostać poddane specjalnemu procesowi recyklingu. Najczęściej wykorzystywanymi modelami akumulatorów są żelowe, ołowiane oraz kwasowo-ołowiane. Znajdują się w nich takie substancje jak:

 • kadm;
 • ołów;
 • kwas siarkowy.

Sam kwas siarkowy jest substancją żrącą. Nawet krótki kontakt z nią może spowodować poparzenie skóry. W akumulatorach znajduje się nawet kilka litrów tej substancji. Nie można dopuścić, aby miała ona kontakt ze środowiskiem naturalnym, bo może to doprowadzić do skażenia gleby. Akumulatory zbudowane są często z płyt ołowianych, które również w dużym stopniu zagrażają środowisku. Ołów należy do grupy metali ciężkich, które mają degradujący wpływ na wiele procesów zachodzących w przyrodzie.

Gdzie wyrzucić baterie tego rodzaju? Najlepiej będzie oddać je do specjalnie wyznaczonych miejsc, w których odbywa się specjalna utylizacja. Zostaną one później poddane procesowi recyklingu. Może to być PSZOK, ale nie tylko. Niektóre sklepy prowadzą zbiórki odpadów niebezpiecznych, czyli właśnie akumulatorów.

Recykling baterii i akumulatorów

Baterie można poddać procesowi recyklingu. Na czym on polega? Proces przebiega etapami. Rozpoczyna się od obróbki mechanicznej. Bateria zostaje podzielona na części, a następnie wytapia się je w piecach albo rozpuszcza w specjalnych roztworach. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie metali, które można wykorzystać w przemyśle. Tak naprawdę technologia przetwarzania akumulatorów jest zależna od zakładu, w których się ją wykonuje. Zarówno metoda termiczna, jak i chemiczna, mają swoje zalety i nie da się wyróżnić tej lepszej.

Baterie oraz akumulatory są wykorzystywane powszechnie. Ich nieodpowiedzialne składowanie oraz nieodpowiednia utylizacja mogą mieć degradujący wpływ na środowisko naturalne i organizmy żywe. Odpowiednia segregacja ma więc niebagatelne znaczenie. Gdzie wyrzucać baterie? Powinny one trafiać do specjalnych pojemników, z których przekazane zostaną do recyklingu. Dzięki temu będzie można odzyskiwać z nich metale, które posłużą w przemyśle.

Archiwum: październik 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts