Czy butla z gazem może stać na mrozie? Dowiedz się czy to bezpieczne!

Czy butla z gazem może stać na mrozie to pytanie, które zadaje sobie wielu użytkowników butli z gazem propan-butan. Pora poznać na nie odpowiedź!
Ida Grabska
czy butla z gazem może stać na mrozie

Czy butla z gazem może stać na mrozie i czy to jest bezpieczne? Są to dwie kwestie, nad którymi bardzo często zastanawiają się osoby korzystające z mieszaniny gazu – propanu i butanu (gaz LPG) wykorzystywanego do ogrzewania pomieszczeń lub wykorzystywanego w kuchenkach gazowych. Ze względu na ryzyko wybuchu butli przestrzeganie zasad dotyczących jej bezpiecznego przechowywania, zwłaszcza na zewnątrz jest niezwykle istotne. Gaz płynny wymaga odpowiedniej temperatury przechowywania. Nie może być ona ani zbyt wysoka, ani zbyt niska. Dlatego trzymanie butli gazowej na zewnątrz nie jest do końca dobrym pomysłem. Jeśli jest to jednak nieuniknione, należy ją dobrze zabezpieczyć. Tylko właściwie przechowywana nie stwarzać zagrożenia.

Czy butla z gazem może stać na mrozie?

Przechowywanie butli z gazem na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia i w niewłaściwych warunkach zawsze obarczone jest dużym ryzykiem. I choć zdecydowanie bardziej niebezpieczne jest przetrzymywanie butli w zbyt wysokiej temperaturze, powyżej 35 stopni Celsjusza, lub też w pobliżu źródeł ciepła do wybuchu gazu może dojść także w skutek działania zbyt niskiej temperatury. Odpowiedź na pytanie dotyczące tego, czy butla z gazem może stać na mrozie jest prosta – najlepiej unikać takich sytuacji. Mróz, a więc zbyt niska temperatura może bowiem doprowadzić do uszkodzenia instalacji gazowej, a dokładnie zaworu butli, co jest zjawiskiem niezwykle niebezpiecznym tym bardziej jeśli usterka nie zostanie w porę zauważona. Warto więc unikać przechowywania butli z gazem na zewnątrz. Co istotne nie należy jej przetrzymywać również w piwnicy. W tym wypadku nie chodzi jednak o niską temperaturę, ale o zagrożenie jakie wynika z ustawienie jej poniżej poziomu terenu. W chwili rozszczelnienia butli zwiększa ono bowiem ryzyko wybuchu.

Czy z butla z gazem może stać na mrozie – czyli jak przechowywać butlę w prawidłowy sposób

Wykorzystywanie butli z gazem w kuchence gazowej lub do ogrzewania pomieszczeń wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa odnoszących się zarówno do samego jej transportu, instalacji, jak i sposobu przechowywania. Kluczowe znaczenie dla kwestii bezpieczeństwa korzystania z butli ma także jej wymiana oraz napełnianie. Każdorazowa wymiana butli i jej instalacja powinna odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Ważne też aby przed jej rozpoczęciem sprawdzić stan techniczny zarówno samej butli, jak i całej jej instalacji, co pozwala zmniejszyć ryzyko wycieku gazu. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w którymkolwiek z tych obszarów należy jak najszybciej zakręcić zawór butli.

Istotne jest również to, aby do napełniać butlę wyłącznie w autoryzowanych punktach. Podczas jej transportowania również należy zachować szczególną ostrożność. Należy zadbać o to, by uniknąć jej przewrócenia się i zapewnić odpowiednią stabilność. Butlę należy przewozić pionowo. Ta sama zasada dotyczy sposobu jej przechowywania. Butla z gazem nie może leżeć. Musi być ustawiona pionowo. Nie należy także przetrzymywać w budynkach mieszkalnych butli na zapas, a także unikać jej przechowywania na zewnątrz, w pobliżu przewodów, urządzeń elektrycznych, gniazd wtykowych oraz liczników elektrycznych. Najlepiej do tego celu wybrać suche miejsce z dostępem do świeżego powietrza o optymalnej temperaturze – nie powinna być ani zbyt wysoka, ani zbyt niska.

Zastanawiając się nad tym, czy butla z gazem może stać na mrozie należy pamiętać, że sytuacja w której temperatura spada poniżej zera może stwarzać ryzyko uszkodzenia butli lub jej instalacji. Dlatego należy unikać jej przetrzymywania butli na zewnątrz.

Archiwum: listopad 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts