Czy trzeba odśnieżać chodnik – przepisy

Czy trzeba odśnieżać chodnik? To pytanie zadaje sobie wielu, gdy zimowe opady śniegu pojawia się na ulicach. Powodują one nie tylko radość, ale również określone obowiązki po stronie właściciela nieruchomości, czy zarządcy dróg. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to sprawdź, co mówią o tym przepisy!
Ida Grabska

Jako właściciel posesji powinieneś odpowiednio zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami. Dzięki temu będziesz w stanie należycie je wypełniać i zminimalizujesz ryzyko wypadków na posesji. Analizując różnego rodzaju przepisy prawne, dowiesz się, czy trzeba odśnieżać chodnik. Sprawdzisz to również w tym tekście.

Czy trzeba odśnieżać chodnik?

Podstawowym dokumentem prawnym w tym zakresie jest Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy w klarowny sposób określają, kto powinien odśnieżyć chodnik przed domem jednorodzinnym, wielorodzinnym, czy przy drodze. Drugim ważnym dokumentem jest Prawo Budowlane. Przepisy te jasno określają, że w przypadku właściciela lub zarządcy obiektu jego obowiązkiem jest odśnieżanie chodnika, który znajduje się w granicy nieruchomości. Stanowią od tego określone wyjątki, które zostały opisane poniżej.

Kto ma obowiązek odśnieżania chodnika przed posesją?

Zgodnie z Art. 61 pkt 2 ustawy za odśnieżanie chodnika odpowiada właściciel budynku. Jeżeli jest to blok wielorodzinny, to współodpowiedzialni są wszyscy współwłaściciele, użytkownicy wieczyści i osoby użytkujące oraz zarządzające nieruchomością. Wszystko dlatego, że właściciel powinien zadbać o bezpieczeństwo użytkowania budynku. W zimie oznacza to uprzątnięcie śniegu z chodników przeznaczonych do ruchu pieszego oraz zanieczyszczeń i śmieci z pasa zieleni. Ponadto do obowiązków właściciela należy usuwanie sopli lodu i innych nawisów z dachu, odśnieżanie dachu, a także usuwanie brył śniegu, które znajdują się na różnych elementach elewacji.

Ważne wyjątki

Istnieją dwa ważne wyjątki, w których to nie właściciel posesji odpowiada za odśnieżanie chodnika. Dzieje się tak wtedy, kiedy wzdłuż posesji znajduje się jeszcze pas zieleni, rów melioracyjny, trawnik, czy inna przeszkoda. Oznacza to, że chodnik nie jest bezpośrednio przy granicy posesji (np. bramy, płotu itp.), a oddziela go jeszcze teren gminy. Wówczas obowiązek odśnieżania chodnika należy bezpośrednio do gminy, w której chodnik stanowi część drogi publicznej. Kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, w której zgodnie z rozporządzeniem gminy wzdłuż nieruchomości znajduje się wydzielona część do parkowania, za które zarządca drogi pobiera opłatę. Wówczas obowiązek odśnieżania nie należy do właściciela, a do zarządcy drogi.

Co grozi za zaniedbania w tym obszarze?

Uprzątnięcie chodnika z zalegającego śniegu to ważny obowiązek właściciela nieruchomości. Zaniedbanie go może powodować poważne konsekwencje. Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, zaniedbanie może wiązać się z naganą lub karą grzywny w wysokości 1500 złotych. Ponadto, jeżeli pieszy poślizgnie się na terenie chodnika przy posesji i odniesie uszczerbek na zdrowiu, to może ubiegać się o odszkodowanie. Wówczas musi zostać udowodnione, że za wypadek odpowiada oblodzenie lub nieodśnieżenie chodnika przy posesji. Takie uszczerbki, jak złamana noga, czy ręka mogą skutkować dużym odszkodowaniem. Ponadto poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie w okresie 3 lat od wypadku. Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany dozna poważnego kalectwa, to może nawet ubiegać się o rentę.

Zaniedbanie odśnieżania chodnika przy swojej posesji grozi grzywną lub karą nagany, a nawet poważnymi konsekwencjami finansowymi. W związku z tym warto postawić na regularne odśnieżanie swoich nieruchomości i terenów znajdujących się bezpośrednio przy nich. Ponadto rekomenduje się zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia od takich zdarzeń jak wypadku wokół posesji i w jej obrębie.

Archiwum: grudzień 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts